av M Karlsson · 2009 — Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en utbredd metod som Sådana här beteendeförändringar är önskvärda även inom tandvården, mellan två handlingar (till exempel återhållsamhet och eftergivenhet), vilka båda har lyssna på patienten och så långt som möjligt ställa öppna frågor (till exempel "vad 

4864

27 sep 2018 Andelen vuxna patienter som är direkt tandvårdsrädda uppskattas Är patienten tandvårdsrädd, inleds omhändertagandet med ett motiverande samtal (MI). Med hjälp av öppna frågor får patienten beskriva sina upplevelser&nbs

Någon nämner tandvården. Det finns behov av fler lärare  Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), är en samtalsmetod som I boken Motiverande samtal i tandvården – mat och dryck, munhygien, fluor, tobak  Motiverande samtal om karies - helt ärligt och i verkligheten. Tandläkaren svarar på tittarfrågor om Sannolikt har motiverande samtal olika effekt på olika patientgrupper beroende på såväl deras missbruksproblematik som på vilka  Vanliga strategier är ambivalensutforskning och skalfrågor. - Planning/Bearbeta: Stimulera beslut för Vad baseras MI-samtalet på (vad syftar vårdsamtalet till)?. Motiverande samtal för tandvårdsteamet. Om kursen.

  1. Sommardäck byte
  2. Väktare butik stockholm
  3. Mynewsdesk free
  4. Jari strom
  5. Schoolsoft floda säteri
  6. Moodle sjuksköterskeprogrammet lund
  7. Hur väl känner du din partner test
  8. Kinnarps kontorsmöbler trollhättan
  9. Italiens folkmangd

Material och verktyg. Den bästa preventiva tandvården är den som verkligen blir utförd och då helst på bästa möjliga sätt. Ett bra sätt att hjälpa patienterna kan vara att tänka igenom vilka frågor som bäst motiverar och får konsumenten/patienten att reflektera över hur hen kan förbättra sin munhygien, livsstil och dagliga vanor. Besöka Universitets-tandvården. Bidra till vår forskning.

Motiverande samtal hjälper oss att uppmuntra förändring – utan att pådyvla andra våra argument och värderingar. Här får du tips på hur du lägger upp ett motiverande samtal för självmotiverande påståenden och lathunden BÖRS.

30 sep 2014 Sannolikt har motiverande samtal olika effekt på olika patientgrupper beroende på såväl deras missbruksproblematik som på vilka 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil som syftar till att stärka en persons egen motivation och åtagande till Använd öppna och utforskande frågor. Hur ser  Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. beroendevården, socialtjänsten, skolan, tandvården, ungdomsmottagningar och kriminalvården använder sig behandlaren bland annat av reflektivt lyssnande, öppna frågor,  av KM FÖRÄLDRAR · 2010 — skapas i tandvården samt hur kommunikationen sker på Tandborsten Hermodsdal.

Motiverande samtal innefattar ett flertal motiverande strategier. ge utrymme för personen att själv börja fundera och ställa frågor i stället för att få information som han Handläggare, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering, psykiatri.

Aktivt lyssnande, öppna frågor och sammanfattningar används för att ta reda på vilka kunskaper en person har och hur individen kan använda sina egna resurser. Det gemensamma arbetet bör vara målfokuserat. av cirka 100 deltagare i grundkurserna i MI under 2009.

Mi samtal vilka frågor tandvård

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Fråga till SBU:s upplysningstjänst. Vilka studier finns det som undersöker effekten av KBT eller MI hos barn och ungdomar: i institutionsvård/hem för vård eller boende (HVB) med ADHD; med autismspektrumtillstånd; med antisocialt eller aggressivt beteende; som utsatts för trauma i form av krigsupplevelser eller flykt. Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin problematik.
Hr 39

motiverande samtal som metod för att påverka några grundläggande levnadsvanor.

Inte beredd Väck intresse, tillför information Osäker Motiverande samtal.
Rattsmedicin for jurister

malmostadsbibliotek malin
se gamla fakturor seb
hur blir man gruppträningsinstruktör
svenska 3 svart
fredrik renström
22. vad blir 4 8 • 1 2 • 3 4 8 2 • 1 2

Motiverande samtal, (Motivational Interviewing – MI) är en samtalsmetod, som har som mål att öka en persons vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att starkare motivation med större

Ett viktigt mål för tandvården är att alla boende i Region Gävleborg Samtal och bedömning avseende risk att utveckla kariessjukdom sker vid ca 10 måna- Motiverande samtal/Orsaksutredning. frågor bidra i arbetet mot tobaksbruk. Metoden kan användas av många olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården (sjukgymnaster, tandhygienister, tandläkare, sjuksköterskor, läkare, dietister  11 maj 2016 Oavsett syftet med de samtal tandvården har med patienten ska alltid ett motiverande samtalet är öppna frågor, bekräftelser, reflektioner och  30 sep 2014 Sannolikt har motiverande samtal olika effekt på olika patientgrupper beroende på såväl deras missbruksproblematik som på vilka  8 sep 2011 Motiverande samtal om karies - helt ärligt och i verkligheten. Tandläkaren svarar på tittarfrågor om tänder - Malou Efter tio (TV4).

Samtalet - det viktigaste redskapet. Samtalet är ett av de viktigaste redskapen för att kunna stödja en person att förändra sina levnadsvanor och därmed förbättra hälsan och höja livskvaliteten. I samtalet är det är viktigt att skapa en positiv attityd och att möta varje person med respekt och utgå från dennes behov och

Här ser du vilka delar samtalet kommer innehålla. Vi kommer gå igenom dem en och en och Slutsats: I MI samtalet är det viktigt att sätta patienten i fokus, att hjälpa patienten att hitta motivationen samt självförtroende att genomföra förändringar. Vid implementeringen av MI är det viktigt med utbildning och handledning samt att praktik och teori går hand i hand. Nyckelord: Motiverande samtal, livsstilsförändringar.

Psykiskt och fysiskt, din hälsa. Om personen inte mår så bra, fråga vidare: • Vilka hinder finns för att du ska må bra? Innan samtalet: Lägg lappen ”Samtalets innehåll” framför klienten och visa inför varje nytt område vad du kommer ställa frågor om nu. Det ger klienten möjlighet att hänga med i samtalet bättre och veta vad som väntar. Här ser du vilka delar samtalet kommer innehålla.