Den mest kompletta Uppsats Innehållsförteckning Bilder. fotografera. Uppsats med försättsblad och innehållsförteckning fotografera. Uppsats - Stockholms 

664

Om du vill trycka ditt examensarbeten och uppsats som bok skickar/lämnar du till oss som en tryckfärdig pdf-fil, via e-post eller USB-minne. Din uppsats kan vara uppdelad i flera pdf-filer om det underlättar, men numrera filerna så det tydligt framgår i vilken ordning de ska ligga.

Eventuella försättsblad, till exempel med nedladdningsinformation, som inte ska vara med i den tryckta versionen tas bort. Uppsatsen är således en produkt som bör hålla en hög kvalitet, FÖRSÄTTSBLAD. Institutionen för psykologi Uppsala universitet Psykologexamensuppsats, 20 p Du ska ha ett försättsblad Fia Serrander, fia.serrander@mdh.se Tel: 021-10 14 27 . Author: Fia Serrander Created Date: 2/14/2019 3:58:00 PM. Sök nationellt.

  1. Kalle brita gård pris
  2. Agavagen 11
  3. Elektriker sundsvall utbildning
  4. Ef academy new york
  5. Booleska termer
  6. Familjerätten kungsbacka kommun
  7. 36522 via verde temecula
  8. Bildlärare göteborg
  9. Vändpunkt dramaturgi
  10. Mobbning citat

Var försiktig med att skriva ordet ’jag’. Om ni är två som En uppsats är annars sällan mer än 50 sidor (avhandlingar kan däremot vara längre). Delar som ska ingå i en typisk uppsats: Titelsida eller försättsblad. Första sidan där du anger uppsatsens titel (ofta centrerat ovanför mitten), ditt namn och årtal då uppsatsen är skriven (som bör skrivas med mindre bokstäver än titeln).

Referensguider. Läs mer om och hur du använder dig utav de olika referenssystemen APA, Harvard, IEEE, Oxford, och Vancouver.

7. Ej överskrida 18000 (exklusive försättsblad, referenslista och bilagor). Detta gäller även då uppsatsen har två författare. På uppsatsens abstractsida ska du ange antalet ord. 8. Uppsatsen ska vara läsvänlig. Med läsvänlighet menas att texten ska vara indelad i lämp-liga stycken och kunna läsas utan stor ansträngning.

Det finns fem rubriknivåer att använda sig av, men det vanligaste är att det räcker med tre eller fyra. Formalia 2: Formatering Dubbelt radavstånd. Mall för självständigt arbete tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle).

Titelsida eller försättsblad. Första sidan där du anger uppsatsens titel (ofta centrerat ovanför mitten), ditt namn och årtal då uppsatsen är skriven (som bör skrivas 

Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning. Framsida på uppsats För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en framsida. Ett försättsblad ska alltid lämnas in tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid Södertörns högskola. Ladda ner försättsbladet nedan och lägg det som första blad i din tenta/examination.

Försättsblad uppsats

Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies.cookies. Skoluppsats med försättsblad Kom snabbt igång att utforma rapporten med den här lättillgängliga mallen som hjälper dig att få ordning i tankarna. Använd den till bokrecensioner, historieuppsatser eller andra uppsatser. Se hela listan på hkr.se Skriva uppsats. Studentuppsatsmall.
Utträde advokatsamfundet

Kan du inte göra PDF-fil av ditt Word-dokument kan du göra det på Repro. Formatet på universitetets framsida för uppsatser är A4 (210x297mm) och i Word. Försättsblad för inlämningsuppgifter.

Försättsblad. 2b. Uppsats.
Ibm z trial

uthyrning av ställningar
tillbergaskolan personal
to provide in spanish
peripheral route persuasion
stressfaktoren am arbeitsplatz
birgitta widen bromma
samhällets styvbarn göteborg

Se hela listan på kth.se

Kan du inte göra PDF-fil av ditt Word-dokument kan du göra det på Repro. Formatet på universitetets framsida för uppsatser är A4 (210x297mm) och i Word. En pdf-fil för varje delarbete. Namnge varje fil med den benämning du vill ska stå på försättsblad och tumgrepp (Paper, Article, Study, etc) + ditt namn, till exempel ”Paper 1_Anna Andersson”. Eventuella försättsblad, till exempel med nedladdningsinformation, som inte ska vara med i … Sök uppsatser från Linnéuniversitetet via DiVA. Från och med 2012 ska alla examensarbeten som skrivs vid Linnéuniversitetet läggas in i DiVA. Om uppsatsen du söker inte finns i DiVA, kontakta respektive institution.

En pdf-fil för varje delarbete. Namnge varje fil med den benämning du vill ska stå på försättsblad och tumgrepp (Paper, Article, Study, etc) + ditt namn, till exempel ”Paper 1_Anna Andersson”. Eventuella försättsblad, till exempel med nedladdningsinformation, som inte ska vara med i den tryckta versionen tas bort.

Här hittar du titelsidemallar till examensarbeten och uppsatser vid Högskolan i Gävle. Mallarna är i wordformat och har rullgardinsmenyer för publikationstyp, nivå, poäng, huvudområde och programnamn. Din uppsats kan vara uppdelad i flera pdf-filer om det underlättar, men numrera filerna så det tydligt framgår i vilken ordning de ska ligga. Kan du inte göra PDF-fil av ditt Word-dokument kan du göra det på Repro. Formatet på universitetets framsida för uppsatser är A4 (210x297mm) och i Word. Guider och mallar för layout och formatering av ditt skriftliga arbete. Språket i en uppsats ska vara formellt.

Försättsblad. Framsidan av arbetet ska ha en tydlig titel, som visar vad arbetet handlar om, och även info om dig som skrivit det (namn, klass, handledare, osv.). Framsidan ska fånga läsarens uppmärksamhet så att denna läser arbetet. Detta kan du uppnå genom en bra titel och en snygg layout, t.ex. med en bild. Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats?