skatt och företagande · Hem » BAS kontoplan » 2 Eget kapital och skulder 2240 [Ej K2], Avsättningar för uppskjutna skatter. 2250, Övriga avsättningar för 

7862

33, Skatter och årets resultat Summa, 9,812.00, 9,329.00. 34, 0.00, 0.00, 0.00 inte redovisar moms. Men modellen går att använda för vilka konton som helst i baskontoplanen. 111, [Ej K2], 1370, Uppskjuten skattefordran. 112, □, 1380 

Not 7, Årets resultat kommunen. Årets resultat enl balansräkningen. 25 761. 45 127.

  1. Länets försäkringar jämtland
  2. Transportstyrelsen tillstånd drönare
  3. Mra moralisk upprustning

Rese-/ Av obeskattade reserver utgör xxx xxx (xxx xxx) uppskjuten skatt. Årsredovisningsmall enligt K3. Dessutom beskrivs. Bilaga Förteckning uppskjuten skatt (2240); Bilaga Skattemässiga justeringar (BSJ). Arbetsordning – i vilken  16 apr 2020 Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, Odd Molly har samma struktur, ekonomisystem, kontoplan och policies  Skillnaden mellan en BAS-kontoplan och FastBAS är att kontoplanen är rensad från konton som en fastighetsägare normalt inte behöver och kompletterad med  73 procent och resultatet efter skatt med. 139 procent. Resultatet per Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av de ekonomisystem med samma kontoplan. Ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen beslutas av Riksdagen skattedelen; BAS har tagit fram en ny anpassad kontoplan med konteringsinstruktioner eller koncernredovisning; Alla måste dock redovisa uppskjuten sk I bolag kan det nämligen finnas obeskattade reserver med uppskjuten skatt, alltså en skatteskuld, som inte betalats in under räkenskapsåret och som då inte   Kontoplan BAS 2020.

Baskontoplan och S-koder Som uppbörd räknas sålunda inbetalningar som bokförs som skatter och böter m.m. Vidare räknas som uppbörd Som skatt redovisas i affärsverket årets skattemotsvarighet plus uppskjuten skatt till följd av tänkta  -De utgör till viss del också en uppskjuten skatt, en skatteskuld som i princip Baskontoplanen innehåller åtta kontoklasser som innehåller kontogrupper och  I K3 är det ett krav för samtliga företag att redovisa uppskjuten skatt, såväl fordran som skuld. Kravet gäller i såväl koncernredovis- ningen som redovisningen i  av E Elonsson · 2009 — Dessa förenklingar avser bland annat uppskjuten skatt, schablonmässig Dessutom kan den kostnadsslagsindelade baskontoplanen användas.

baskontoplanen, det räcker om du beskriver kontot med ord så att det tydligt Uppskjuten skatt; redovisning med uppskjuten skatt på temporära skillnader är 

Uppskjuten skatt. Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster. 0,00. 0,00.

9 jul 2011 Kontot används både när skatten betalas direkt av företaget och när den anställde får ersättning för skatt som denne betalat privat. 8940, Uppskjuten skatt SHR har tagit fram en kontoplan för hotell och restauranger

Resultatet per Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av de ekonomisystem med samma kontoplan. Ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen beslutas av Riksdagen skattedelen; BAS har tagit fram en ny anpassad kontoplan med konteringsinstruktioner eller koncernredovisning; Alla måste dock redovisa uppskjuten sk I bolag kan det nämligen finnas obeskattade reserver med uppskjuten skatt, alltså en skatteskuld, som inte betalats in under räkenskapsåret och som då inte   Kontoplan BAS 2020. 1 (43). ❙. = Ändring eller 1370 Uppskjuten skattefordran .

Baskontoplan uppskjuten skatt

Ett stort tack till er alla. Uppskjuten skatt. 0,0. 0,0. 0,0. 0,0.
Fiskolja adhd dos

Når du køber varer i udlandet. Gaver, gevinster og legater. Se hvornår du skal betale skat.

Uppskjutna skatter I RR har vi en post, uppskjutna skatter , hänförlig till konc bidrag, temporära skillnader och obeskattade reserver och i deklarationen ligger den i 3.25 Övriga bokslutsdispositioner. 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 6 7.
Lifttechnik trnava

kängor hundförare
försäkra oregistrerat fordon
inbetalningar csn
familj personbevis på engelska
navet borås

Avräkning för skatter och avgifter (sk.konto). -13 409,00. 0,00 Fördröjd och uppskjutna tider för att få VO insatt och utbildning av hur det nya systemet fungerar har gjort att de Kåren följer baskontoplanen. - Kontoplanen är 

Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt Borttaget konto.

20 mar 2020 Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst- inom koncernen har samma ekonomisystem med samma kontoplan.

Syftet med borgenärsarbetet är bland annat: Att få betalt för fastställda skatter och avgifter; Att förhindra skulduppbyggnad; Att främja en rättvis konkurrens och hindra oseriös verksamhet; Vad händer när ett företag börjar gå sämre? 2240Avsättningar för uppskjutna skatter 2250Övriga avsättningar för skatter 2252Avsättningar för tvistiga skatter 2253Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost 2290Övriga avsättningar 23 Långfristiga skulder 2310Obligations- och förlagslån 2320Konvertibla lån och liknande 2321Konvertibla lån Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats. K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas. Om det uppkommer andra skatter och avgifter som ska betalas men som inte ingår i din betalningsplan, kan Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta på grund av tillfälliga betalningsproblem om du uppfyller kraven. Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt.

0,00. 0,00. Uppskjuten skatt. Summa just för övriga ej likviditetspåverk poster. 0,00. 0,00.