LIBRIS titelinformation: EHM - elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och lärande modell / Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski.

3871

Kurator får uppdrag vid ett EHM- är det ärendehandläggning? Kurators samtal- skall det journalföras i skolsköterskans journal? Sekretess 

Elevhälsomöte - EHM Rektor eller biträdande rektor, representanter från elevhälsoteamet, klasslärare/ handledare/ ansvarspedagog, elev och vårdnadshavare medverkar. Ibland deltar även samverkanspartners från kommun eller landsting, tex BUP, Socialtjänst eller Polisen. Mötet är till för elevhälsofrågor där skolledare krävs, t ex vid EHM (elevhälsomöte) - ett möte som leds av rektor och där berörd personal medverkar samt i regel även vårdnadshavare. Protokoll förs av rektor som lägger in det i ProReNata och skickar hem en kopia till vårdnadshavare. EHT (elevhälsoteam) - utgörs av rektor, skolhälsovård, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagoger.

  1. Best graphics card for vr
  2. Ronald reagan actor

Modellen, EHM, elevhälsomötet är en strukturerad modell vilken bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär. EHM är ett verktyg för att lyckas i genomförandet av skolförbättring för att skapa en skola som anpassas efter alla elevers behov för att de ska kunna utvecklas, lära och må bra. Jag har haft förmånen att delta i förändrings- och förbättringsarbete kring elevhälsa på olika skolor. Skolan har arbetat med EHM i sex månader och under tiden har man jobbat mycket med att anpassa modellen efter skolans förutsättningar.

Bengtsson, Anna, 1972- (författare) Kempe Olsson, Maria, 1971- (författare) Alternativt namn: Olsson, Maria Kempe, 1971-Necovski, Ida, 1977- … Fortsätt läsa EHM – Elevhälsomötet: Karta och kompass från åtgärdande till förebyggande arbete. Utan spaning – ingen aning. 5 februari, 2020 5 februari, 2020 Ida Necovski Skolutveckling och skolförbättring.

Hej, Jag jobbar som studie-och yrkesvägledare på en grundskola och ingår i skolans elevhälsa. Inom elevhälsan har vi delade uppfattningar om framförallt min roll i elevhälsan, kopplat till sekretess.

Arbetet med EHM – elevhälsomöten sprider sig alltså runt om i landet men frågan är vad som är kärnan bakom och i dessa elevhälsomöten? Hur kan EHM bidra till att elevhälsoarbetet blir ett tillsammansarbete på den pedagogiska arenan där gapet mellan lärare och elevhälsans professioner minskas.

EHM startar alltid i ett nuläge och genom det blir EHM ett redskap för att hantera alla de komplexa frågor och dilemman som uppstår i vardagsarbetet på en skola – i aktuell verksamhet. Nuläget kan ses som ett verktyg för att ta temperaturen på verksamheten, att systematiskt synliggöra var den befinner sig. Vi vet att skolan är fylld

För barn 0-12 år. EHM - elevhälsomötet. en främjande, förebyggande och lärande modell. av Anna BengtssonMaria Kempe OlssonIda Necovski(Bok) 2017, Svenska, För vuxna. Ämne: Elevvård, Skolhälsovård, Skolutveckling, Elever, Fler ämnen. EHM (elevhälsomöte) är inte bara ett möte utan en samverkansmodell som både möjliggör främjande arbete, förebyggande insatser och kollegialt lärande.

Ehm elevhalsomote

Syftet med studien var att skapa kunskap om EHM som mötesmodell, Svaret är EHM, elevhälsomötet, som i en strukturerad modell bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och mö jligheter långt innan EHM – Elevhälsomötet EHM utvecklades av specialpedagogerna Ida Necovski och Anna Bengtsson samt rektor Maria Kempe Olsson på Bergsjö­skolan. Syftet är att öka samarbetet mellan elevhälsan och lärarna genom kontinuerliga möten som är strukturerade på ett särskilt vis.
Chf 55000 in usd

EHM – Elevhälsomötet: en främjande, förebyggande och lärande modell. Stockholm: Gothia Fortbildning AB. Gustafsson, L.H. (2010). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Guvå, G., & Hylander, I. (2017).

The answer Totaled EHM hospitalists provide general medical care for adult inpatients at St. Vincent's East and the Noland Hospital of Birmingham. When needed, we also involve medical and surgical consultants who can provide subspecialty assistance. This has been a challenge for many schools.
Iec 62061 training

europaparlamentsvalet 2021 sverige
arytmi alkohol
åbyskolan klippans kommun
matte 3 komvux
tornberg headshots

EHM startar alltid i ett nuläge och genom det blir EHM ett redskap för att hantera alla de komplexa frågor och dilemman som uppstår i vardagsarbetet på en skola – i aktuell verksamhet. Nuläget kan ses som ett verktyg för att ta temperaturen på verksamheten, att systematiskt synliggöra var den befinner sig. Vi vet att skolan är fylld

Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. Guvå, G., & Hylander, I. (2017). Elevhälsa som främjar lärande – om professionellt samarbete i … EHM - Elevhälsomötet Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski En utbildning med fokus på EHM som ett sätt att främja elevers hälsa, lärande och utveckling genom kollegialt lärande och tvärprofessionell samverkan.

EHM startar alltid i ett nuläge och genom det blir EHM ett redskap för att hantera alla de komplexa frågor och dilemman som uppstår i vardagsarbetet på en skola – i aktuell verksamhet. Nuläget kan ses som ett verktyg för att ta temperaturen på verksamheten, att systematiskt synliggöra var den befinner sig. Vi vet att skolan är fylld

Hur kan EHM bidra till att elevhälsoarbetet blir ett tillsammansarbete på den pedagogiska arenan där gapet mellan lärare och elevhälsans professioner minskas. En deltagare, vilken som helst, vid ett EHM kan föra protokoll, eftersom det vid sådana möten etiskt endast ska närvara deltagare som behöver medverka när mötet gäller enskilda elever. Om en sköterska är sekreterare måste försiktighet iakttas med vad hen mötesantecknar av medicinsk art. EHM – Elevhälsomötet EHM utvecklades av specialpedagogerna Ida Necovski och Anna Bengtsson samt rektor Maria Kempe Olsson på Bergsjö­skolan. EHM ökar samarbetet Munkhätteskolan har sedan en tid tillbaka jobbat med EHM (elevhälsomöte). En form av mötesstruktur för att bli ännu bättre på att samverka kring elevers lärande. – Vi vill inte vara kvar i ett organisationstänk där det är elevhälsoteamet som äger elevhälsoarbetet.

Denna studie syftar till att lyfta fram specialpedagogers erfarenhet av att arbeta med EHM-modellen och på vilket sätt den kan främja det förebyggande och salutogena perspektivet i skolan. Ett EHM-möte har deltagare från flera professioner, dels elevhälsans olika kompetenser och undervisande pedagoger liksom assistenter, skolkökspersonal med flera viktiga funktioner på skolan. Man skulle kunna sammanfatta EHM med följande checklista: Salutogent. Handledande. Visualiserande. Tvärprofessionell samverkan EHM – Elevhälsomötet: Vi kallar det modell 9 december, 2018 ~ rektormariablogg Det här är det tredje inlägget av fyra som fokuserar på EHM – elevhälsomötet som en främjande, förebyggande och lärande modell. Det första hittar du här och det andra här.