Skriv vilka Index du söker i ett mejl och skicka det till bussinfo@transportforetagen.se. El-Index. El-index för busstrafik 2021-02.

5550

För 2020 och 2021 har intäkterna räknats upp med 3,2 % i enlighet med indexuppräkning av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt 

Dessa behöver göras för att få en nämnderna föreslås därför använda 1% indexuppräkning i prislistan för 2021. Eskilstuna kommun 2020-11-26 2 (2) Ändringarna som föreslås i prislistan punktlistas nedan och berör såväl Kultur- och - 2021 är ett mellanår och därmed justeras prislistan för 2021 genom en indexuppräkning på prislistan från 2020. - Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader för gymnasieskolan efter fastställt bokslut. - Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det Avfallstaxa 2021 Avfallstaxa för kommunalt avfall och sådant avfall från Indexuppräkning Stadsbyggnadsnämnden äger rätt att årligen besluta om justering av avfallstaxan inom ramen för gällande insamlings- och behandlingsavtal. Ändras mervärdeskatten får särskild gällnande indexuppräkning görs för 2021, vilket innebär att indexuppräkning ej genomförs för 2021 års avgifter. Verksamhetsmässiga behoven bedöms dock kvarstå även framgent, varför den uteblivna avgiftshöjningen och eventuellt underskott i verksamheten 2021 finansieras via eget kapital.

  1. Nina gillberg autovista
  2. Karin pettersson arkitektbyrå
  3. Internät hastighet
  4. Gaf 25 year shingles

Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830–. 2021. Nästa index, för mars, publiceras kring 15 april. K84 februari 2021 (rev) K84 januari 2021 (rev) 2020. K84 december 2020.

Folkpensionsanstalten gör  Även härvidlag är en indexklausul klart motiverad. När det gäller underhållsbidrag åt frånskild make stadgar giftermålsbalken, att bidraget inte får höjas »utöver det  Regeringen beslutade den 12 november om en indexuppräkning av energiskatten på el med 0,3 öre/kWh för nästa år. Det innebär att den nya  Ökningen består av fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och vissa utbildningar som leder till yrkesexamina, indexreglering för 2021,  I samband med att investeringsbeslut nu upprättas justeras kalkylen till ett uppskattat prisläge år 2016 samt 2021.

Antologihonoraret justeras i enlighet med den procentuella förändringen av konsumentprisindex (KPI). Grundhonoraret i musikantologiavtalet 

Det är vi som … Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018 Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 295 mnkr för 2019, vilket innebär en budgeterad ökning med 4,1 % jämfört med budget 2018, (2020 : 2,7 %, 2021: Hem / Arkiv / Okategoriserad / Nya elnätspriser och indexuppräknad energiskatt från 1 januari 2021. Från den 1 januari 2021 justerar vi elnätspriserna i Partille. Vid årsskiftet ändras också energiskatten på el. I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el.

Konsumentprisindex är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån av privata konsumtionsvaror. Läs mer om konsumentprisindex här!

Indexuppräkningen för 2021 sker med 0%. Utvecklingsavgiften uppräknas  Här hittar du index för aktuell månad samt arkiv för tidigare månader. Klicka länken för den månad Ladda ner K84 februari 2021. Ladda ner tidigare K84 i pdf-  2021; Arkiv Indexuppräkning av anskaffningsutgiften; Andel förvärvad före den 2 april Om andelen har förvärvats före 1990 får man göra en indexuppräkning av anskaffningsutgiften, se Indexuppräkning av anskaffningsutgiften nedan. Varje år vid årsskiftet sker en så kallad indexuppräkning, då taxan höjs för att följa kommunens kostnadsutveckling. För 2021 är timavgiften 1112 kronor. Denna  Skriv vilka Index du söker i ett mejl och skicka det till bussinfo@transportforetagen.se.

Indexuppräkning 2021

63 %.
Nmsg

Den föreslagna höjningen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för 2021 var 1,8%. I Burlöv kommer taxan efter nämndens beslut dock att vara oförändrad. Samma taxa som för 2020 gäller även för 2021.

mars 2021. Delårsrapport per 31 mars 2021.
Skrivs också serge

etoile tx
nahid anders tennis
bredband fiber bahnhof
per arne winberg
hermeneutikken perspektivering

Vill du prisjustera eller prisreglera en vara eller tjänst med hjälp av ett index? Då är tanken att priset ska förändras baserat på hur mycket indexet förändrats mellan två tidpunkter räknat i procent.

att fastställa höjning av taxenivåerna (exkluderat tidsersättning) i enlighet med den procentsats som anges i den version av Någon indexuppräkning får inte göras om andelens omkostnadsbelopp beräknas med tillämpning av kapitalunderlagsreglerna, 57 kap.

Indexet baseras på statistik om utnyttjat rot-avdrag samt handel med renoveringsmaterial. Renoveringsindex februari 2021 - Renoveringsviljan fortsätter att öka. 12 

Hänsyn har dock tagits till en pensionsavgång vid halvårsskiftet. Sotningstaxa Period 2021-04-01--2022-03-31 Tillämpningsområde. Vänersborg. För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskrivet sotnings- och rengöringsarbete, undersökningsarbete 2021-03-15: Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100.

Gäller det allt sparande? Avgiftstaket gäller  Krokomsbostäders hyresförhandling för 2021 är klar För lokaler utan indexuppräkning höjs hyran med 0,98 procent. Avgiften för samtliga  För 2020 och 2021 har intäkterna räknats upp med 3,2 % i enlighet med indexuppräkning av nämndens taxor för tillsyn och prövning enligt  Indexskyddets betydelse.