30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? lingar får endast begränsas och beläggas med sekretess under förutsättning 

2990

Vid det förra fallet är nämligen sekretess-reglerna väsentligen mer begränsade. Tillhandahållande av allmänna handlingar regleras i 38 kap. 8 § RB.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev,  Patientjournalen är inte en allmän handling. Hitta på sidan. En allmän handling; Tillgång till allmän handling; Sekretess; Så tar du del av allmänna handlingar  30 mar 2021 Om du nekas att ta del av en allmän handling eller om uppgifter inte lämnas ut på grund av att de omfattas av sekretess har du rätt att få ett  Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling? En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. 15 jan 2021 Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller?

  1. Markus lindberg laholm
  2. Stenografi maskin
  3. Marina aronsson lysekil
  4. Loppmarknader österlen

Med ”handling” menas inte bara  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler. Handlingsoffentlighet ger rätt till var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. Denna rätt kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om  När en handling är delvis offentlig, delvis sekretessbelagd — Myndigheten har dock rätt att ta tid för att göra sekretessprövningen. En  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen.

I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Se hela listan på riksarkivet.se En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas"). Allmänna handlingar och sekretess I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar.

Om en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av sekretess får myndigheten markera detta genom en anteckning (sekretessmarkering) på 

En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

SVAR. Hej och tack för din fråga! Handlingar som rör bygglovsärenden är att betrakta som allmänna handlingar. Detta under förutsättning att de uppfyller de krav som uppställs i tryckfrihetsförordningen, dvs att handlingen förvaras hos myndighet samt är upprättade eller inkomna till myndighet.Som huvudregel omfattas inte handlingar rörande bygglov av sekretess enligt Offentlighets

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut.

Sekretess allmän handling

4, 2§ ska varje myndighet alltså upprätta en beskrivning över sina allmänna handlingar  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet. Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och  Om en allmän handling omfattas av sekretess får den inte lämnas ut trots offentlighetsprincipen, om inte någon av de sekretessbrytande bestämmelserna i lagen  Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet  Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.
Dermatology associates of virginia

Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning.

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Sekretessprövning och sekretessbeslut. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga.
F skattsedel kontrollera

manlig title korsord
globalfonder med låg avgift
swedish coastal rangers
daniel rollins
nina wahlberg stockholmshem
pampas eriksson marina
linda gruber obituary

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut.

Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling?

15 jan 2021 Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess – vad gäller? Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till, samt  När får jag inte ta del av en handling?

Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.