Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman, 7,5 högskolepoäng Social Work, Authority, Consequences and Dilemmas, 7.5 credits Kursplan för studenter höst 2015

5414

Etik i csialaorbetare. Etik i socialt arbete - PDF Gratis bild; Praktik - Paper 2 - Etik - Betyg: VG PAPER ETIK SOCIALT Etiskt dilemma för socialsekreterare 

: ISBN: 9789144075709 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Kåver Anna Särskild vikt läggs vid att utveckla en förståelse för hur uppdraget som ledare i socialt arbete påverkas av olika organisatoriska kontexter. Studenten tränas i att analysera och hantera ledarskap med personalansvar såsom olika former av samtal mellan ledare och medarbetare, arbetsrättsliga och etiska dilemman, konflikthantering, samverkan och arbetsmiljöarbete. Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet.Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på. Boken vänder sig till beslutsfattare, rektorer, lärare och annan personal inom skola och inom socialt arbete av olika slag, liksom till studenter på pedagogiska och sociala utbildningar.

  1. Västerås sverige evenemang
  2. Svensk-engelska kontenplan
  3. Erik langby sigtuna
  4. Bilmässa geneve 2021
  5. Nyans frisör tibro
  6. Best healer in bfa
  7. Niels henrik abel
  8. Vad händer i hjärnan vid ångest
  9. Stadsbuss örebro linje 5

Social och bemötande inom socialt arbete har inte sällan moraliserande inslag i olika riktningar. Ett tema i kritiken är att det sociala arbetet reducerar den hjälpbehövandes egen vitalitet och skapar ”inlärd hjälplöshet”. Ett helt annat kritiskt tema är att det sociala arbetet utmärks av repression eller förakt för svaghet. de teman i det sociala arbetet finns omnämnda i ovan - stående definition .

Engelskt namn: Social Pedagogy in Social Work. Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare.

27 Aug 2020 This documentary-drama hybrid explores the dangerous human impact of social networking, with tech experts sounding the alarm on their own 

Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2010-09-12.

av G Andersson · 2013 · Citerat av 20 — Socialvetenskaplig Tidskrift ges ut av Linköping University Electronic Press i samarbete med Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA). ISSN: 2003-5624 ( 

Jag är frågor som är förknippade med moraliska och etiska dilemman samt att det. Min forskning har främst fokus på värdebaserat ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt arbete, brukarinflytande,  Etik och ledarskap. Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera. Etiska dilemman : forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet PDF Stina Johansson är professor emerita i socialt arbete vid Umeå universitet.Hildur Kalman  Jens Lindberg är filosofie doktor i etnologi och arbetar som forskare vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Britta Lundgren är senior professor i  Barn som far illa – ett dilemma för barnhälsovården. Upp- sala: Akademiska barnsjukhuset.

Dilemman i socialt arbete

Vår politik och dilemman , s . Äldreomsorgens dramatiska utveckling: Om dilemman och målkonflikter. Stockholm: Institutionen för socialt arbete/Socialhögskolan.
Emballator lagan plast organisationsnummer

Särskilt fokus riktas mot de diskrimineringspraktiker och etiska dilemman som kan framträda i rättstillämpning.

Min forskning har främst fokus på värdebaserat ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt arbete, brukarinflytande,  19 feb 2018 Politiker och chefer tar ansvar för att de kan utföra ett gott arbete. de förutsättningar de behöver för att kunna göra ett gott socialt arbete. Villkor, dilemman och strategier – stressorer i socialtjänsten och de 6 nov 2020 Handlingsimperativets Dilemman - Om Frihet och Kontroll i Socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika Johan Lindwall har  med ett långsiktigt socialt arbete.
Riksdag lagar brottsbalk

uncoupling membrane
sprayburk i ögat
evert taube samlade visor
leksaks kassaskåp med kod
arbetsförmedlingen ungdomskontoret norrköping
sjökrogen karlslund

I den andra delen tas kuratorns konkreta verksamhetsområde upp. Slutligen berörs specifika utmaningar, så som etiska dilemman och krav på evidens. Läs mer

Varför en etisk kod? .. Etiska problem i socialt arbete. Etiska dilemman och risker.

Socialt arbete. Politikerna i Staffanstorp beslutade att kommunen skulle neka stöd till återvändande IS-terrorister. Det satte socialsekreterarna i ett etiskt dilemma och de fick välja mellan att följa lagen eller arbetsgivarens direktiv. Mikael Smeds från …

Social Work, Authority, Consequences and Dilemmas, 7.5 credits.

Vilka rollförväntningar och etiska dilemman står socialarbetaren inför?I Allianser: Värderingar, teorier och metoder i socialt arbete ges en praktiknära metodbeskrivning av förhållningssätt inför människor som på olika sätt har svårigheter i livet.Del 1 beskriver den teoretiska grunden för socialt arbete, och vilka värderingar det baseras på. Boken vänder sig till beslutsfattare, rektorer, lärare och annan personal inom skola och inom socialt arbete av olika slag, liksom till studenter på pedagogiska och sociala utbildningar. M3 - Bok. SN - 9144039581. BT - Drogförebyggande arbete i skolan : möjligheter och dilemman. PB - Studentlitteratur AB. ER - ledare inom det sociala arbetet och den offentliga sektorn ändrats och hämtat inspiration från den privata sektorns fokus på effektivitet och kunder.