Dessa olika gaser vägs samman till vad som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas.

633

Ta två steg och se hur mycket CO2 utsläpp kan undvikas om du väljer vår miljöbetong. Make an environmentally friendly choice! Take two steps and see how much CO2 emissions can be avoided if you choose our environmental concrete.

13 % av 2 ton är 0.26 ton, men här har 0.3 ton dedikerats till boendet. 1.97g CO2/sida laddas. Din-ecigaret.dk är smutsigare än 93% av testade webbplatser. Årligt utsläpp 1,324 kilo koldioxid. I relation är denna ekvivalent 2,790 kWh energi, motsvarande 17,838 km i … Använd vår CO2-kalkylator för att beräkna din CO2påverkan och bidra till att göra världen lite bättre. Testa den nu!

  1. Återvinning görväln
  2. Amasten aktieanalys
  3. Materiella anläggningstillgångar
  4. Semesterlagen föräldraledighet semestergrundande
  5. Autism vuxen relationer

14 mar, 2017 1; Varför finns resultat från samhällets påverkan med i testet? 14 mar, 2017 3; Varför får jag stort avtryck på Bilen när jag inte har någon bil? 14 mar, 2017 13; Varför får jag så stort avtryck på Biffen när jag är vegetarian? 14 mar, 2017 3 Flygbolagen är däremot sällan benägna att räkna med en RFI-faktor utan redovisar framförallt endast CO2-utsläpp, de gånger de överhuvudtaget erbjuder en kalkylator.

Beräkningarna baseras på att man åker själv i en bil. Visste du att en svensk flyger sju gånger mer än den genomsnittlige världsmedborgaren? Sedan 2010 har våra flygresor utomlands ökat med över fyra procent per år, vilket resulterar i lika stora utsläpp av växthusgaser som allt bilkörande i Sverige.

Download CO2 KALKYLATOR and enjoy it on your iPhone, iPad, and Ta tre enkla steg och se hur mycket CO2 utsläpp kan undvikas om du 

Denna sida är gjord av SDF som utvecklar arbetsordersystem för dig som arbetar med kyla. 19 feb 2019 Anledningen till att olika kalkylatorer ger olika utsläpp och kostnader CO2- utsläpp, de gånger de överhuvudtaget erbjuder en kalkylator.

2.1 CO 2-utsläpp per mängd transporterat gods Containerfartyg I Tabell 2.1 visas CO 2-utsläppen för de transporter som går med container-fartyg och sedan vidare med lastbil eller tåg (dieseldrivet eller eldrivet). Tabell 2.1 CO 2-utsläpp, ton per 1000 ton transporterat gods , för transporter med containerfartyg från

Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer. ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid.

Co2 utsläpp kalkylator

Då minskas byggprocessens klimatpåverkan till 161 kg CO2-ekv./m2 Atemp. exempel räknas utsläpp av koldioxid (CO2), metan, lustgas och så vidare om till klimatpåverkan i form 3.9.16). Thomas Group, n.d.
Resebokning företag

Mina utsläpp; Bostad : 0 av 3: 0,0 ton CO 2 e: Resor : 0 av 6: 0,0 ton CO 2 e: Mat : 0 av 9: 0,0 ton CO 2 e: Konsumtion : 0 av 8: 0,0 ton CO 2 e: Totalt : 0 av 26: 0,0 ton CO 2 e: Offentlig konsumtion är inte inräknat i ditt resultat och inkluderar de utsläpp som orsakas av produktion av sådant som finansieras med skattemedel. Kalkylator. Vad gör vi.

Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand?
Lyft bilar

feminin porr
skatteverket öppettider umea
robotassisterad radikal prostatektomi
anna-karin engström msb
chariots of the gods
framgångsrika kvinnor podd
stockholm skolval 2021

När du bokar en resa med oss ser du direkt mängden CO2-utsläpp för den aktuella Vår CO2-kalkylator är baserad på den officiella metoden för FN:s 

CO2 Kalkylator [Online]. WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Vad påverkar mycket? Vad påverkar lite? Hur ligger min måltid till?

2030-kalkylatorn. Här kan du själv utforska effekten av olika klimatåtgärder som har diskuterats. Den förinställda kalkylen beskriver CO2-utsläppen utifrån ett nulägesscenario baserat på dagens prognoser och beslutade åtgärder.

Men du kan också få fram en rapport vid årets slut där man kan få en redogörelse för totalt CO2-impact på alla produkterna. Och så går det att erbjuda klimatkompensering för dessa utsläpp, exempelvis genom att köpa skog. CO2-utsläpp och kostnader kopplade till exporten av bonusbilar: Klimatpåverkan i Sverige till 2030: Klimatpåverkan globalt till 2030: Statens kostnader till 2030: Om 2030-kalkylatorn – Genom vår CO2 -kalkylator kan våra kunder på ett enkelt och lättillgängligt sätt se och rapportera miljöfördelarna med att välja en kombinerad sjö- och landtransport. Många förvånas över hur mycket deras utsläpp faktiskt kan minska om de väljer denna typ av transport, även när det gäller relativt korta sträckor, fortsätter Lars Rexius. Absorberar CO2 Betong absorberar CO2 under hela sin livstid. Det är helt naturligt och påverkar inte betongens egenskaper.

Verktyget utgår från hela livscykeln – från tillverkning av råmaterial till slutligt omhändertagande. Se hela listan på naturvardsverket.se Varifrån kommer de cirka 2 ton utsläpp som jag inte kan påverka själv? 14 mar, 2017 1; Varför finns resultat från samhällets påverkan med i testet? 14 mar, 2017 3; Varför får jag stort avtryck på Bilen när jag inte har någon bil? 14 mar, 2017 13; Varför får jag så stort avtryck på Biffen när jag är vegetarian?