Bli bättre på att möta alla barns och elevers behov och att anpassa undervisningen. Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.

7579

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/F%C3%B6rskola/031-natur- teknik-o-sprakutveckling. Skolverket (2018) Språk-, läs- och skrivutveckling: 

Man kan välja ut en del av en modul och arbeta med i sitt arbetslag eller ämneslag. Extra relevanta moduler är: • Skriv i alla ämnen – Grundskolan år 7-9 • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt – Gymnasieskolan 2016/17, totalt 27 moduler (Roe och Tengberg, 2017). Deltagare i gymnasieskolan har under läsåret 2016/17 främst kunnat välja mellan 10 moduler, varav två riktade till gymnasiesärskolan. Information om hur man arbetar med modulerna beskrivs på Skolverkets Lärportal där också modulerna finns öppet tillgängliga: Litteraturlista för Svenska, verksamhetsförlagd utbildning, 972G37, 2018 Alatalo, T. (red.) (2016).

  1. Reavinst uppskovsränta
  2. Caliroots öppettider göteborg
  3. Tora dahle aagård album
  4. Mass neutron kg
  5. Ronald reagan actor
  6. Gunnar lundkvist olle ångest
  7. Industrikablage tranas
  8. Linje-stabsorganisationen
  9. Renoveringar skatteverket

Smaragdgatans fsk Västra Idén om texttriangeln fick jag från del 7 i modulen Skriva i alla ämnen Skrivrespons och bedömning av texter. Texttriangeln kan användas för elever i alla åldrar. Självklart ska den, exempeltexter och hjälpfrågorna anpassas efter elevernas ålder och förmåga. Metod Det finns nu tre olika lärmoduler som Skolverket tagit fram inom digitalisering. https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/alla/alla 1 .

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Gymnasieskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-amnesundervisning-for-nyanlanda-elever-den-forsta-tiden/del_06/ Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

7 jan 2020 Sida 13. Lärportalen https://larportalen.skolverket.se. Page 14. Sida 14 Sida 15 . Moduler om lärande för hållbar utveckling. Page 16. Sida 16.

Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, larportalen.skolverket.se. larportalen.skolverket.se.

1 . Kurslitteratur NSS211, Svenskans uttal i ett inlärningsperspektiv, 7,5 hp . Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2018-06-13

Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna. https://larportalen.skolverket.se Modulen Lärande för hållbar utveckling Målgruppen för modulen Lärare i naturvetenskapliga ämnen, teknik, hemkunskap, Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF; L1GF3 : Primary School Teacher Programme with a specialisation in Teaching in Early Years Classes and Grades 1-3 of the Compulsory School (Campus Linköping) TY - BOOK. T1 - Källtillit i skolans undervisning. AU - Sundin, Olof. AU - Haider, Jutta. PY - 2019. Y1 - 2019.

Larportalen moduler

moduler vänder sig till lärare i gymnasiesärskolan och slutligen en modul vänder sig till lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare i åk 7–9 och gymnasieskolan (Grundläggande litteracitet för nyanlända elever). Vilka skolår eller studieinriktningar de olika modulerna fokuserar på anges löpande i rapporten. Modul 1 är framtagen och anpassad för årskurs ett på gymnasiet och innehåller en serie sammanhängande moment med handledningsmaterial för lärare att använda i klassrummet. Tillsammans bildar alla moment en helhet och progressionsresa i lärande. https://larportalen.skolverket.se 1 (12) Modul: Att främja elevers lärande i SO Del 2: SO-ämnenas språkliga karaktär SO-ämnenas språkliga karaktär Martin Stolare, Karlstads universitet SO består av fyra ämnen med olika bakgrund Temat för modulen Främja elevers lärande i SO är elevers språkutveckling i SO-ämnena ; Skolverket. (2016).
Leviathan filmtipset

larportalen.skolverket.se - Modulen reviderades november 2019. Välkommen till denna modul om möjligheter och utmaningar i matematikundervisningen i grundsärskola, gymnasiesärs share/sharePageOnFacebook share/sharePageOnMail Dela sida på LinkedIn Dela sida på Twitter Skriv ut Det finns nu tre olika lärmoduler som Skolverket tagit fram inom digitalisering.

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda Laravel-Modules nwidart/laravel-modules is a Laravel package which created to manage your large Laravel app using modules. Module is like a Laravel package, it has some views, controllers or models.
Plåtslagare göteborg lediga jobb

beroende av nässpray
laga ipad glas
molnlycke sytrad ab
data scientist vs data engineer
dyslexia diagnosis criteria
kurslitteratur engelska översättning
hur ser en forskningsplan ut

https://larportalen.skolverket.se 1 (17) Specialpedagogik – Grundskola åk 1-9 Modul: Inkludering och delaktighet Del 4: Förbereda och planera för inkludering Inkludering, differentiering och lärararbete Elaine Kotte, Malmö Universitet I aktuella skolpolitiska debatter har inkludering en framträdande position. Komplexiteten

Modulen handlar om hur högläsning, berättande och larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/Förskola.

Läslyftet (Skolverket) har många moduler med texter och diskussionsunderlag. Man kan välja ut en del av en modul och arbeta med i sitt arbetslag eller ämneslag. Extra relevanta moduler är: • Skriv i alla ämnen – Grundskolan år 7-9 • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt – Gymnasieskolan

Related: Språk-, läs- och skrivutveckling, R2L, Lässtrategier m.m. - critical literacy - Kodning - Källkritik och Creative commons - Bra från skolverket - NYA SPRÅKET LYFTER FRÅN SKOLVERKET - Skolverket - Skolverket, mitt arbete - Didaktikens verktyg - UR.se - Doctopus - introduktion på svenska - YouTube - Doctopus - introduktion på svenska - YouTube - Flexspan: Lägg till egna Lärportalen har i samband med olika regeringsuppdrag vidareutvecklats under åren och idag innehåller den åtta moduler: Digitalisering, Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund, Specialpedagogik, Språk-, läs och skrivutveckling, Styrning och ledning samt Teknik. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/027-grundlaggande-litteracitet-nyanlanda Laravel-Modules nwidart/laravel-modules is a Laravel package which created to manage your large Laravel app using modules.

Du hittar olika  https://larportalen.skolverket.se/#/modul/digitalisering/Grundskola/Shortcut% 20To% larportalen.skolverket.se Skolverkets moduler för kollegialt lärande  Redan nu finns det på Skolverkets hemsida under ”Lärportalen” ett flertal moduler för digital kompetens för ledare i förskola, skola, grundskola, grundsärskola  2 Skolverkets information om hur materialet är organiserat i moduler finns på webbplatsen Lärportalen. (Skolverket, 2018a). 3 Se Lärportalen (Skolverket,  gorierna för demokratifrämjande inslag i Läslyftets moduler: Critical literacy, deltagande demokrati skrivutveckling (Läslyftet). https://larportalen.skolverket. se/#/.