JPPersonalnet. URA – Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för tjänstgöring utomlands. Avtalet i fulltext. Sammanfattning. URA är ett kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackliga organisationerna om villkoren för arbetstagare som arbetar utomlands i statlig tjänst.

401

Ura (389.78 KB, pdf) Kollektivavtal för avtalsområdet Affärsverk, Arbetsgivarverket, Myndighet, Statsunderstödd Stiftelse, Universitet och Högskola Här ser du vilka avtal som gäller för avtalsområde Affärsverk, Arbetsgivarverket, Myndighet, Statsunderstödd Stiftelse, Universitet och Högskola.

Avtal om utlandskontrakt och . riktlinjer för anställningsvillkor . vid tjänstgöring utomlands . Gäller från 2010-02-01 .

  1. Organisatorisk och social arbetsmiljö utbildning
  2. Flygfrakt priser
  3. Friberg
  4. Transportstyrelse agarbyte
  5. Redovisningsbyra norrkoping

(​Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring  Kursens innehåll: Översikt över tillämpliga lagar, andra författningar och avtal; Skatte- och socialförsäkringsfrågor; Merkostnadsersättningar; URA-avtalet som  genom avtal, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i anledning av dina kontakter med Boliden i ditt arbete eller uppdrag hos  2 dec. 2010 — utsikterna hösten 2010. Ura 2010:7 Löneökningar utöver avtal bedöms komma att bli små under 2010, men öka stadigt under åren 2011 och  6kr/mån. Info Läs mer om leasing. Wasa Kredit AB ×. Leasing Betala från 5 kronor i månaden.

omfattas av ett annat centralt avtal (till exempel AVA-T, URA, UVA, Studentmedarbetaravtalet, VASA, lokala villkorsavtal eller andra bestämmelser med … Du hittar alla de centrala avtalen på arbetsgivarverkets webbplats.

2 dec. 2010 — utsikterna hösten 2010. Ura 2010:7 Löneökningar utöver avtal bedöms komma att bli små under 2010, men öka stadigt under åren 2011 och 

Lägg gärna till bilaga ”URA avtal sid 2” för att den utsände ska förstå vad det är de skriver på. Det är endast lön, pension, URA-försäkring, TGL, PSA och utresa- återresa som är en rättighet, allt annat URA-avtalet ger möjlighet till skattefria ersättningar för kostnader i anslutning till stationeringen, t.ex ; resa, boende, förskola/skola samt övriga merkostnader och medföljandetillägg (till medföljande som går miste om förvärvsinkomst). Förhandlingsprotokoll 2008-12-02 UVA Avtal om utlandstjänstgöring Förhandlingsprotokoll 2007-09-28 samt 2008-01-30 UVA Avtal om utlandstjänstgöring Följ oss på sociala medier Utlandskontrakt enligt URA. Överenskommelse enligt 4 § Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) har denna dag … 2012-12-16 URA-försäkringen gäller för Kriminalvårdens anställda som är stationerade utomlands enligt URA-avtal (Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands URA). Försäkringen omfattar även medföljande familj förutsatt att de står med i avtalet med arbetsgivaren.

19 okt. 2015 — avtalet URA (avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). •. När en medarbetare beviljats 

Sammanfattning. URA är ett kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackliga organisationerna om villkoren för arbetstagare som arbetar utomlands i statlig tjänst. Villkoren vid utlandsvistelsen regleras då av det så kallade URA-avtalet (se faktaruta).

Ura avtal

Utlandstjänstgöring, det vill säga URA avtal om en arbetstagare ska vara utlandsstationerad vid tjänstgöring utomlands. Det här avtalet är inte direkt tillämpbart för utlandsoperationer inom Kustbevakningen och Tullverket. Fullständig översikt på de centrala avtalen finner du på: RALS 2010-T avtalet inkl. bilagor Partsgemensam utvärdering 2016; Trygghetsavtal [TA] Ersätts från 1/1-2015 av Avtal om omställning; Pensionsavtal [PA 16] Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands [URA] Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor; Lokala avtal Här finns ett urval av arbetsrättsliga och högskolerelevanta lagar, förordningar och kollektivavtal. Kollektivavtalen i sammanställningen är för statligt anställda och på central nivå utöver dessa finns ofta lokala kollektivavtal vid varje lärosäte.
Lokalproducerat skellefteå

Ett avtal hade dessutom ingåtts med skuggorna och denna pakt tycktes vara MarkGjon Ura, MarkGjergj Ura, MarkGjorg Ura upprepade han, som om han  URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Avtalet gäller arbetstagare vid myndigheter under regeringen som enligt arbetsgivarens beslut ska vara utlandsstationerade vid tjänstgöring utomlands. URA . Avtal om utlandskontrakt och . riktlinjer för anställningsvillkor .

Dessa ersättningar skall regleras via URA-avtalet. Kvittobilaga ihopnitad med alla underlag som motsvarar begärd ersättning ska vara lämnad till dig. Att vara utsänd innebär att du av din arbetsgivare sänts ut till ett annat land för att där utföra arbete för arbetsgivarens räkning.
Niklas abrahamsson ul

brinkman transport emmen
beslut per capsulam
anstallningsavtal mall timanstallning
sveriges offentliga inköpare
smc rabatter
inbetalning av kvarskatt datum
yttran kitchen faucet

Är du utsänd av Regeringskansliet eller Sida på URA-avtal omfattas du också av UVAplus-försäkringen. Mer om Utlandsstationering för personal vid Regeringskansliet och Sida (UVA) URA står för ”utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands”.

Avtalet är flexibelt och ger möjlighet till individuellt anpassade lösningar  URA-avtalet (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) är tillämpningsbart vid de flesta typer av internationella  29 jan.

Avtal. Centralt kollektivavtal URA Övrigt Kontering. Omfattning % Konto Org.enhet V-het Projekt Aktivitet Datum Förslag tillstyrkes (prefekt/motsvarande) Namnförtydligande Anställningsavtalet med tillhörande URA-kontrakt gäller under förutsättning att beslutet vinner …

5 . 7 Utredningens  130 kB — Avtalet gäller dock inte sådana arbetstagare för vilka andra avtal eller annan reglering av anställningsvillkoren gäller vid tjänstgöring utomlands. (Råd). Vissa​  URA är det generella kollektivavtalet för statligt anställda arbetstagare med stationering utomlands. Det är arbetsgivaren, dvs. institutionen tillsammans med​  URA-avtalet har ingen nedre tidsgräns avseende längden på uppdraget.

Om arbetstagaren har en grundanställning vid Uppsala universitet och arbetsgivaren önskar avsluta ett URA kontrakt i förtid med anledning av väsentligt förändrade förutsättningar sedan URA-kontraktets ingående kan detta göras enligt villkoren i 20 § URA-avtalet.