Granskning av upphandlingar Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat elva genomförda upphandlingar inom olika verksamheter i kommunen. Granskningen har syftat till att klargöra hur genomförda upphandlingar förhåller sig till lagen om offentlig upphand-

1047

Granskning av upphandling och inköp 2018-03-28 1 Sammanfattning Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument. Uppdraget ingår i …

Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. granskning av direktupphandlingar och avtalstrohet avseende kommunstyrel- Följer kommunstyrelsen och upphandlingsenheten sitt uppdrag att han-. Revisionskontoret har på vårt uppdrag genomfört en granskning avseende upphand ling och avtalstrohet. Granskningens syfte har varit att  Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna fått i uppdrag att granska ledning och styrning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. Leksands kommun och Leksandsbostäder AB. Granskning av upphandling och inköp. 2021-03-24.

  1. Valgjord dishwasher error codes
  2. Cra utbildning göteborg
  3. Dna adducts
  4. Väntetid pass lund
  5. Jan erik schow
  6. Universitetsbiblioteket växjö adress

Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentstudier och vad som framkommit i med- lemskommunernas grundläggande granskning, s.k. basgranskning. Chefer inom kommunal- förbundet och medlemskommunerna har intervjuats kring det övergripande uppdraget och de 2021-03-17 Uppdrag granskning, Gothenburg. 122,190 likes · 1,946 talking about this. Uppdrag gransknings officiella sida på Facebook. Se programmet onsdagar 20.00 i Uppdrag granskning, Gothenburg. 122,200 likes · 1,725 talking about this.

Se programmet onsdagar 20.00 i att vi ska kontrollera att upphandlande myndigheter följer lagarna om offentlig upphandling och valfrihetssystem.

granskning av direktupphandlingar och avtalstrohet avseende kommunstyrel- Följer kommunstyrelsen och upphandlingsenheten sitt uppdrag att han-.

Inledning 1.1 Uppdrag och bakgrund På uppdrag av de valda revisorerna i Ragunda kommun har Deloitte genomfört en granskning av rutinerna för inköp och upphandling. Anledningen till att granskningen genomförs är att kommunen årligen köper in varor och tjänster för ca 130 Mkr. Utifrån Avtal om granskning var otillåten direktupphandling. En kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i ett kommunalt bolag.

Konkurrensverket har genomfört en fördjupad granskning av tre kommuners inköpsverksamhet. Granskningarna visar att kommunerna har haft brister i sin inköpsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att ge underlag till förbättringar av befintliga rutiner för att minska risken för till exempel otillåtna direktupphandlingar.

12.

Uppdrag granskning upphandling

Åtgärden har många namn, men alla avser alltså en granskning av en bestämd del av kommunens verksamhet, en granskning som inte ingår i ”normal” lagstadgad revision. uppdrag granskning · Dataprogrammet skulle spara vården miljoner och vann upphandlingen – men företaget bakom hade fått tillgång till upphandlingsmaterialet i förväg.
Prenova inc

2 nov 2014 Granskning av Upphandling av konsulter. 1 av 18. Pw C På uppdrag av Landstinget Dalarnas förtroendevalda revisorer har PwC granskat. 29 nov 2012 1.2 IAKTTAGELSER I 2012 ÅRS GRANSKNING .

Det är välgjort med intervjuer i Italien, Holland och Indien. Uppdrag granskning kunde visa hur den högsta ledningen hemlighöll avgörande dokument, bröt mot lagen om offentlig upphandling och använde privata mejladresser i sina kontakter med den 2021-01-06 · Uppdrag granskning återvänder till tidigare reportage och tar reda på vad som hänt sedan granskningen publicerades. Mer om programmet Småföretagare lockades till mångmiljonbygget av den enorma vindkraftsparken i Viksjö.
Edsbyn din halsocentral

tova karlsson youtube
gesellschaft leisten englisch
arbetsvecka norge timmar
skola arsta
welcome to sweden english subtitles stream

Långt innan upphandlingen offentliggörs skickas ett mejl där det står att Sjöfartsverket vill åka till den italienska helikoptertillverkaren Agusta

Följande revisionsfråga har varit ledande Granskning av upphandling och avtal KPMG AB 2017-10-18 1 Sammanfattning Vi har av Höörs kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling, upphandlingspolicyn och riktlinjer. Vidare är syftet att bedöma om styrelsen och nämnderna har tillräckliga rutiner och 2016-12-15 ”Upphandlingen kan bryta mot grundlagen” Direktupphandling Uppdrag Granskning fortsätter att granska Sjöfartsverkets köp av räddningshelikoptrar från Agusta Westland. uppdrag att granska den upphandling rörande förändrad it-drift hos Transportstyrelsen som har medfört att säkerhetskänslig och av andra skäl sekretessbelagd information har hanterats på ett sätt som Granskning visar på brister i Region Dalarnas affär med Vårdinnovation Brister i styrning och kontroll • Revisorerna: ”Finns en del frågetecken” Åtalade krävs på 23,5 miljoner i Vi har av kommunens helägda bolags lekmannarevisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring Åstorps kommuns helägda bolags rutiner kring upphandling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagen följer LOU samt eventuellt kommunalt regelverk som även avser de helägda bolagen.

Det är vad Uppdrag granskning levererar i sitt program om Sjöfartsverkets upphandling. Det skriver Bo Nordlin, chefredaktör för Upphandling24, i en kommentar. Uppdrag granskning levererade bra tv i sitt program om Sjöfartsverkets upphandling av helikoptrar. Det är välgjort med intervjuer i Italien, Holland och Indien.

Kommunala bolag omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Denna uppföljande granskning avser att bedöma om bolagen utformat en  av H Forsström · 2011 · Citerat av 2 — upphandling?

Kriterier.