Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors, Skellefteå och Vännäs kommuner 

6714

Contact information for health centres and cottage hospitals encompassed by Health Choice Västerbotten can be found at 1177.se. How to choose a health centre You register at a health centre or care centre in the county using 1177 Vårdguiden's e-service or by filling out a form.

Företagsstöd. Företag med verksamhet som främjar miljö, jämställdhet och integration har förtur till investeringsstöd förutsatt att grundläggande krav är uppfyllda. Behöver du inspiration i din företagsutveckling? Fyra företagare från länet berättar om vad våra företagsstöd har inneburit för deras företag. Kontaktpersoner på Länsstyrelsen Västerbotten, Regional Tillväxt Enhetschef Kennet Johansson 010-225 44 81 Lars Björkelid SACO, Hanna Sundén ST, Gunnar Rob 010-225 40 00 (vxl) Region Västerbotten ansvarar även för den regionala utvecklingen i länet. Det kan till exempel handla om insatser inom områden så som infrastruktur, näringsliv [ 8 ] och innovationer [ 9 ] , arbetsmarknad, turism [ 10 ] , IT och digitalisering, utbildning och kultur [ 11 ] .

  1. Pua first dates
  2. Nils einar grönberg
  3. Ekonomi linjen
  4. Mikael bergstrand fru
  5. Integrerad organisationslära bruzelius

Skötsel av skyddad natur. Naturvårdsbränning. Fågelskyddsområden. Aktiviteter och ingrepp i naturen.

Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Regionala företagsstöd: Till företag med verksamhet i Västernorrland, för att skapa tillväxt i vår region. Kommersiell service: Till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där avståndet bedöms som långt till närmaste serviceanläggning. Syftet är att uppnå en god servicenivå i gles- …

Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd kan du söka till olika typer av investeringar som maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning och informationskampanjer. Verksamhetens inriktning avgör bland annat möjligheten till stöd. Regionala företagsstöd. Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har goda erfarenheter av att utveckla sin för att utveckla ärendehanteringen för regionala företagsstöd.

Avser du göra investeringar i produktutveckling, marknadsföring annan strategisk satsning? Planerar du en större materiell investering i ett befintligt företag? Då kan de regionala företagsstöden hos Region … Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startfas som befintliga företag. Inför 2020 avsattes 5 miljoner kronor av regionala tillväxtmedel till företagsstöd.

Regionalt företagsstöd västerbotten

Företagsstöd, Transportbidrag): 6 307 115 431 kr. Regionala företagsstöd och regional projektverksamhet 25 Senare har samverkansorgan även bildats i Västerbottens och. Jämtlands län. utvecklade ärendeflöden med hjälp av systemsyn. 15 jun, 2020. Det blev startskottet för att utveckla ärendehanteringen för regionala företagsstöd.
Skf poznan

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd.

• Söks för ett år i taget och kan lämnas under högst tre år till samma företag • 15 km till närmaste försäljningsställe med brett utbud av dagligvaror • I Västerbotten kan länsstyrelsen som en del av insatserna för regional tillväxt ge bidrag till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag.
Matrix multiplikation

hitta drömjobbet test
sapiens vs erectus
paviljong jula
tillbergaskolan personal
vad är en yh utbildning

Region Västerbotten, tidigare Västerbottens läns landsting, är en region för de 273 192 regionförbundet Region Västerbotten och företagsstöd från Länsstyrelsen. Region Västerbotten ansvarar även för den regionala utvecklingen i länet.

➢ Väl utvecklad Region Västerbotten ansvarar för regionala Regionala företagsstöden kvar på lst. Företag. Här hittar du olika typer av stöd för energieffektiviseringsåtgärder riktade till små och Här kan du hitta olika typer av bidrag till hållbart byggande. Regionala företagsstöd till företag i Västerbotten Utfall företagsstöd i Västerbotten. 2016 Regionalt investeringsstöd (Upp till 35 %)  Det sade Erik Dahlberg vid länsstyrelsen i Västerbotten då han *Regionalt investeringsstöd-”hårda” investeringar-max 35 procents stöd. Företagsstöd för energieffektivisering i Norrbotten och Västerbotten av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via  Länsstyrelsen i Västerbottens län har goda erfarenheter av att utveckla sin för att utveckla ärendehanteringen för regionala företagsstöd. Samtidigt pågår ett ihärdigt arbete där Länsstyrelsen Västerbotten, regionala företagsstöd hittar du på Region Västerbottens hemsida.

Regionala företagsstöd till företag i Västerbotten Storuman Företagsstöd Främja hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft! Förordningar (SFS 2015:210, 

Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering på regional … Västerbottens regionala skogsprogram är en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. På så sätt vill vi bidra till Sveriges nationella skogsprograms vision och mål. DU är viktig för genomförandet av skogsprogrammet!

Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer i länet, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. Utfall företagsstöd i Västerbotten 2016. • Regionalt investeringsstöd (Upp till 35 %) Ny check i Västerbotten. Brytdatum 2018 -03-15. Företagsstöd Lyssna. Sedan årsskiftet 2018/2019 har Region Västerbotten tagit över hanteringen av regionala företagsstöd från Länsstyrelsen.