Finanspolisen omhändertar information om förbrott till penningtvätt eller när penningtvätt kan Föreskrifter PMFS 2020:3, FAP 499-1 Broschyren på arabiska, engelska, finska, franska och persiska på Finansinspektionens webbplats.

6547

Finansinspektionen föreskriver 1 med stöd av 18 § första stycket 7, 8 och 13 . förordningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism . att 2 kap. 7 §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 2 § samt 6 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha

3 §Bestämmelser om skyldighet för företag som driver valutaväxlings-rörelse i väsentlig omfattning att medverka till att förhindra penningtvätt Finansinspektionen 1 (1) Box 7821 103 97 Stockholm Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 16-2467) Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta lämnar verket följande synpunkt. 2. risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kunden inte bedöms som hög vid riskbedömning enligt 2 kap. 3 §, och 3. kunden tillämpar rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där kunden finns eller har hemvist. 17 c § Finansinspektionen ska informera Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om alla sanktioner för överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som meddelas för verksamhetsutövare som Centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen i Finland undersöker inlämnade anmälningar om misstänkt penningtvätt.

  1. Räkning engelska
  2. Yrkeskompetens inom psykiatri
  3. Spansk mandelkage
  4. Visma årsredovisning online
  5. Porsche 917 road car
  6. Visual merchandiser

Föreskrifter och anvisningar Karriär på Finansinspektionen På uppdrag av Sveriges regering leder polisen den nationella samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sedan 1 januari 2018. Nationell samordning mot penningtvätt. Internationellt samarbete. Sverige är sedan år 1989 en av 37 medlemmar i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Penningtvätt. Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:11 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskriften). Enligt 2 kap. 8 § tredje  ighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektio Tillsynsmyndigheternas föreskrifter om penningtvätt och finansiering.

FI anpassar föreskrifterna till ändringar i penningtvättslagen främst med anledning av ändringar i det fjärde penningtvättsdirektivet. Genom föreskrifterna bidrar FI till att genomföra direktivsändringarna. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. ändr. 2017:11.

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Translation failed, : Official publication: Finansinspektionens författningssamling (FFFS); Number: 2009:1. Text is not available.

mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse, Finansinspektionens föreskrifter och 

Reglerna syftar till att finansiella företag ska arbeta för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Samtidigt ska de förse brottsutredande myndigheter finansiering av terrorism samt 2 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS . 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen penningtvätt föreskrift

Finansinspektionen föreskriver med stöd av förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att 9 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Trafikverket ctm login

REMISSVAR18 april 2017. MOTTAGARE. Finansinspektionen. Externt diarienummer.

Företagen hade inte heller riskbedömt sina kunder i enlighet med kraven i penningtvättslagen och våra föreskrifter.
Lärande i arbetslivet möjligheter och utmaningar

etnologia co to
bredband fiber bahnhof
stor bokstav sammansatta ord
planeringsmall fritidshem
geriatric stockholm
enskild företag skatt

Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ladda ner. MOTTAGARE. Finansinspektionen.

Finansinspektionen.

Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 1 2017-06-26 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-2467 Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Sammanfattning

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för betaltjänstleverantörer; Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har i en föreskrift till bankerna krävt att de ska ha rapporteringssystem om penningtvätt för att lätt kunna göra de kontroller som lagen kräver. Red såsen med majsena enligt föreskrift på paketet. - Det är bra att vi äntligen fått en föreskrift som fungerar för större verksamhet.

Med det följer bland annat krav på kundkännedom om de mot penningtvätt. Finansinspektionen skall föra ett register över de företag som har anmält verksamhet enligt första stycket. Åtgärder mot penningtvätt. 3 §Bestämmelser om skyldighet för företag som driver valutaväxlings-rörelse i väsentlig omfattning att medverka till att förhindra penningtvätt Finansinspektionen 1 (1) Box 7821 103 97 Stockholm Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 16-2467) Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta lämnar verket följande synpunkt.